DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
MAKLUMAT PELAYANAN
Halaman 1 dari 1
Maklumat Pelayanan Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Tata Ruang 2022